Literair Café Helden

Uitgebreid zoeken

Website zoektips

Zoeken met joker of wildcard tekens toepasbaar in de zoekbalken
Eenvoudig zoeken geeft de mogelijkheid om één of meer zoektermen in te voeren, al dan niet met maskertekens (*, ?) en logische operatoren (+,-).
Term is een door u bewust gekozen zoekwoord
Een zoekvraag kan bestaan uit de volgende mogelijkheden:

Een letterlijke tekstZoekt beschrijvingen waar " Een letterlijke tekst " in voorkomt
term*Zoekt beschrijvingen waar het woord "term" in voorkomt als begin van een woord
*termZoekt beschrijvingen waar het woord "term" in voorkomt als einde van een woord
*term*Zoekt beschrijvingen waar het woord "term" in voorkomt als (deel van) een woord
t*rmZoekt beschrijvingen waar woorden in voorkomen beginnend met een "t" en eindigend op "rm"
"term"Zoekt beschrijvingen voor een precieze woordcombinatie (bijvoorbeeld "Term a Term2" of "Term term2").
t?rmZoekt op beschrijvingen waar woorden in voorkomen beginnend met een "t" vervolgens een willekeurige letter en vervolgens eindigend op "rm"
term1 term2Zoekt beschrijvingen waar het woord "term1" en "term2" in voorkomt
term1 en term2Zoekt beschrijvingen waar het woord "term1" en "term2" in voorkomt (in plaats van 'en' kan ook 'and' of '+' gebruikt worden)
term1 of term2Zoekt beschrijvingen waar het woord "term1" of "term2" in voorkomt. (In plaats van 'of' kan ook 'or' gebruikt worden)
term1 -term2Zoekt beschrijvingen waar het woord "term1" in voorkomt en "term2" niet in mag voorkomen
"term1 term2"Zoekt beschrijvingen waar de woorden "term1 term2" precies in deze volgorde voorkomen

Een zoekvraag kan om een aantal redenen worden afgewezen.

  • In de eerste plaats kan de zoekvraag te algemeen zijn. Dit kan gebeuren als u een maskerteken gebruikt (*) en te weinig specifieke delen van uw term specificeert. Denk hierbij aan zoekvragen als *e, a* of *e*

  • Een tweede reden om de zoekvraag af te wijzen is als u alleen maar negatieve zoektermen gebruikt: -term. Er moet minimaal één positieve zoekterm in uw zoekvraag zitten.

Het zoektips scherm is ook uit te printen

Literair Café Helden 

Het Literair Café Helden was een kleine, gedreven organisatie, die werd opgericht in 1986 van uit de Gaku, de gemeentelijke adviesgroep cultuur, op een initiatief van Pierre Wilms.

Het organiseerde bijeenkomsten in de gemeente Helden voor kinderen en volwassenen die konden genieten van literaire verhalen, gedichten en livemuziek. Tijdens die bijeenkomsten vertelden schrijvers over hun werk en de resultaten ervan. Die schrijvers kwamen uit het hele land en Vlaanderen, maar er werden ook bijeenkomsten met regionale auteurs (ook in het dialect) en kinderen gehouden.

Veel werkte het Literair Café Helden samen met het Bouwens om de jeugd warm te laten lopen voor een mooi, goed verhaal. Ook werden goed bezochte bijeenkomsten gehouden waarop Pierre Wilms gedichten declameerde en van een (humoristische) toelichting voorzag.

De bijeenkomsten gingen door tot 2014, toen de belangstelling ervoor zo ver terugliep dat verder gaan geen optie meer was en de stichting werd opgeheven.
Vermeldenswaard is verder dat het een kaartspel in 1990 uitbracht waarop foto’s stonden van veel gebouwen in de gemeente Helden, die later vaak gesloopt werden. Door de opbrengst van het kaartspel kon jarenlang de entreeprijs van de Literaire bijeenkomsten laag gehouden worden.

Op PeelenMaasnet onder deelnemer  Literair Café Helden vindt u van bijna elke bijeenkomsten het programma en foto’s.

Contactpersoon:
Ton Leenders
amlleenders@gmail.com