Gebruikslicentie

De website PeelenMaasNet is een cultuurhistorisch online platform, tot stand gekomen door een samenwerking van erfgoedinstellingen, verenigingen en private personen, in gemeente Peel en Maas.
Het kent daarom veel verschillende deelnemers.
Tenzij anders vermeld, valt de inhoud onder de Creative Commons 4.0 licentie: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Het kan dus zijn dat u in sommige gevallen voor overname van gedeeltelijke of gehele teksten of afbeeldingen eerst toestemming van de rechthebbende eigenaren, gebruikers en of deelnemers moet vragen.
U vindt deze voorwaarden van het getoonde materiaal bij het materiaal zelf, of bij de groepsinformatie van de groep waarin het getoonde materiaal is geplaatst.
De faciliterende instelling stichting PeelenMaasNet is niet aansprakelijk voor niet correcte gegevens op de website en is niet verantwoordelijk voor mogelijk geleden directe of indirecte schade door gebruikers of derden. Voor klachten over de inhoud van gegevens, gelieve contact op te nemen met de rechthebbende deelnemers/organisaties.