Privacyverklaring

Privacyverklaring PeelenMaasNet (PMN)

Algemeen

In deze privacyverklaring leest u hoe PMN met uw privacy omgaat en wat uw rechten zijn.

Waarom verwerkt PMN-persoonsgegevens?

Als PMN uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, is dat meestal omdat u zelf contact met PMN heeft opgenomen. U deelt dan persoonsgegevens zoals uw naam, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Als u zich heeft ingeschreven voor de periodieke Nieuwsbrief worden uw voor- en achternaam en e-mailadres verwerkt.

Hoe gaat PMN om met uw persoonsgegevens?

PMN gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. PMN bewaart uw persoonsgegevens nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Bovendien worden uw persoonsgegevens verwijderd wanneer deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Het verstrekken van persoonsgegevens aan andere organisaties vindt alleen plaats met uw toestemming. PMN houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.
PMN zorgt voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens die verwerkt worden. De beheerders van het digitale erfgoedplatform PMN zien er op toe dat verwerkingen van persoonsgegevens binnen PMN in overeenstemming zijn met de AVG.

Uw rechten

Algemeen

U heeft het recht PMN te verzoeken om:

  • Uw persoonsgegevens in te zien;
  • Uw persoonsgegevens aan te passen of aan te vullen;
  • Uw persoonsgegevens te verwijderen;
  • Minder gegevens door PMN te laten gebruiken;
  • Bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.

Via het e-mailadres info@peelenmaasnet.nl kunt u uw verzoek indienen. Na ontvangst wordt uw aanvraag beoordeeld en wordt u binnen één maand geïnformeerd over het gevolg dat aan uw verzoek is gegeven.

Persoonsgegevens in archieven

Voor persoonsgegevens die in overgedragen archieven voorkomen geldt een aantal rechten niet. Zo kunt u geen persoonsgegevens laten verwijderen uit overgedragen archieven en geldt het recht van inzage niet onverkort.

Klacht indienen

Als u niet tevreden bent over het gebruik van uw persoonsgegevens in PMN kunt u een klacht indienen via e-mailadres info@peelenmaasnet.nl. PMN handelt uw klacht binnen 6 weken af. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Bezoekt u de website van PMN, dan worden uw persoonsgegevens verwerkt met cookies. PMN gebruikt technische cookies om de website te laten functioneren.

 Wat u zelf kunt doen

PMN adviseert u zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en deze niet openbaar te delen. Mocht u informatie van PMN ontvangen die niet voor u bestemd is, dan kunt u PMN daarvan direct op de hoogte stellen zodat een intern onderzoek gestart kan worden en eventuele maatregelen getroffen kunnen worden.

U kunt PeelenMaasNet te allen tijde bereiken via info@peelenmaasnet.nl.