Henk Thiesen

Uitgebreid zoeken

Website zoektips

Zoeken met joker of wildcard tekens toepasbaar in de zoekbalken
Eenvoudig zoeken geeft de mogelijkheid om één of meer zoektermen in te voeren, al dan niet met maskertekens (*, ?) en logische operatoren (+,-).
Term is een door u bewust gekozen zoekwoord
Een zoekvraag kan bestaan uit de volgende mogelijkheden:

Een letterlijke tekstZoekt beschrijvingen waar " Een letterlijke tekst " in voorkomt
term*Zoekt beschrijvingen waar het woord "term" in voorkomt als begin van een woord
*termZoekt beschrijvingen waar het woord "term" in voorkomt als einde van een woord
*term*Zoekt beschrijvingen waar het woord "term" in voorkomt als (deel van) een woord
t*rmZoekt beschrijvingen waar woorden in voorkomen beginnend met een "t" en eindigend op "rm"
"term"Zoekt beschrijvingen voor een precieze woordcombinatie (bijvoorbeeld "Term a Term2" of "Term term2").
t?rmZoekt op beschrijvingen waar woorden in voorkomen beginnend met een "t" vervolgens een willekeurige letter en vervolgens eindigend op "rm"
term1 term2Zoekt beschrijvingen waar het woord "term1" en "term2" in voorkomt
term1 en term2Zoekt beschrijvingen waar het woord "term1" en "term2" in voorkomt (in plaats van 'en' kan ook 'and' of '+' gebruikt worden)
term1 of term2Zoekt beschrijvingen waar het woord "term1" of "term2" in voorkomt. (In plaats van 'of' kan ook 'or' gebruikt worden)
term1 -term2Zoekt beschrijvingen waar het woord "term1" in voorkomt en "term2" niet in mag voorkomen
"term1 term2"Zoekt beschrijvingen waar de woorden "term1 term2" precies in deze volgorde voorkomen

Een zoekvraag kan om een aantal redenen worden afgewezen.

  • In de eerste plaats kan de zoekvraag te algemeen zijn. Dit kan gebeuren als u een maskerteken gebruikt (*) en te weinig specifieke delen van uw term specificeert. Denk hierbij aan zoekvragen als *e, a* of *e*

  • Een tweede reden om de zoekvraag af te wijzen is als u alleen maar negatieve zoektermen gebruikt: -term. Er moet minimaal één positieve zoekterm in uw zoekvraag zitten.

Het zoektips scherm is ook uit te printen

Henk Thiesen werd geboren op 15 juni 1957 en groeide op in Egchel. In de jaren tachtig van de vorige eeuw begon hij met de genealogie van zijn familie en ontwikkelde hij zijn liefde voor geschiedenis. Hij verdiepte zich vooral in de geschiedenis van de voormalige gemeente Helden. Behalve dat hij veel uit zijn omgeving fotografeerde, bouwde hij in de loop van de tijd een aardig archief op. Om zijn papieren ordelijk te kunnen bergen kreeg hij van Bruijnzeel een archiefstelling gesponsord. Zijn speurwerk leverde al dan niet samen met andere de volgende publicaties op:  Van Achell tot Egchel, Meet en schatboeken van Helden, De Hup, Voorouders en nazaten van Boosch Drees, Thiessen met één S, De Keup heeft veel te bieden, Boerderijen Heden-Verleden route,  Bibliografie van de gemeente Helden, Oude Ansichten deel 2, Oranje zonder Franje, Kapelaan Naus priester en verzetsstrijder, kroniek van Maria Auliatrix, De Lambertuskerk en Helden, Bakkerij Broekmans, Van Bieringen tot Beringe en de Smeden van Verbugt.

 

 

Henk Thiesen
Van Acchgelstraat 6, 5987 AZ Egcheltel: 06-1105 4168Websitewww.egchels-verleden.nl