Heemkundekring Kessels Eigen

Uitgebreid zoeken

Website zoektips

Zoeken met joker of wildcard tekens toepasbaar in de zoekbalken
Eenvoudig zoeken geeft de mogelijkheid om één of meer zoektermen in te voeren, al dan niet met maskertekens (*, ?) en logische operatoren (+,-).
Term is een door u bewust gekozen zoekwoord
Een zoekvraag kan bestaan uit de volgende mogelijkheden:

Een letterlijke tekstZoekt beschrijvingen waar " Een letterlijke tekst " in voorkomt
term*Zoekt beschrijvingen waar het woord "term" in voorkomt als begin van een woord
*termZoekt beschrijvingen waar het woord "term" in voorkomt als einde van een woord
*term*Zoekt beschrijvingen waar het woord "term" in voorkomt als (deel van) een woord
t*rmZoekt beschrijvingen waar woorden in voorkomen beginnend met een "t" en eindigend op "rm"
"term"Zoekt beschrijvingen voor een precieze woordcombinatie (bijvoorbeeld "Term a Term2" of "Term term2").
t?rmZoekt op beschrijvingen waar woorden in voorkomen beginnend met een "t" vervolgens een willekeurige letter en vervolgens eindigend op "rm"
term1 term2Zoekt beschrijvingen waar het woord "term1" en "term2" in voorkomt
term1 en term2Zoekt beschrijvingen waar het woord "term1" en "term2" in voorkomt (in plaats van 'en' kan ook 'and' of '+' gebruikt worden)
term1 of term2Zoekt beschrijvingen waar het woord "term1" of "term2" in voorkomt. (In plaats van 'of' kan ook 'or' gebruikt worden)
term1 -term2Zoekt beschrijvingen waar het woord "term1" in voorkomt en "term2" niet in mag voorkomen
"term1 term2"Zoekt beschrijvingen waar de woorden "term1 term2" precies in deze volgorde voorkomen

Een zoekvraag kan om een aantal redenen worden afgewezen.

  • In de eerste plaats kan de zoekvraag te algemeen zijn. Dit kan gebeuren als u een maskerteken gebruikt (*) en te weinig specifieke delen van uw term specificeert. Denk hierbij aan zoekvragen als *e, a* of *e*

  • Een tweede reden om de zoekvraag af te wijzen is als u alleen maar negatieve zoektermen gebruikt: -term. Er moet minimaal één positieve zoekterm in uw zoekvraag zitten.

Het zoektips scherm is ook uit te printen

Kessel is een eeuwenoud Maasdorp, dat al in de Romeinse tijd enige betekenis moet hebben gehad. Dat blijkt uit diverse vondsten die in het dorp gevonden zijn, zoals een driegodensteen, een villa rustica en een Romeinse helm.Het Middeleeuwse Kessel ontstond rond een wachttoren uit de 10e eeuw. De oudste geschriften over Kessel stammen mogelijk uit het eind van de 11de eeuw. In de ‘donjon’ en latere kasteel woonden de Graven van Kessel. Gedwongen door geldgebrek verkocht de laatste graaf van Kessel in 1279 het dorp aan Reinoud 1, graaf van Gelder. Het dorp kwam daarmee bij het Overkwartier van Gelder en werd daar het Land van Kessel. In 1312 kreeg Kessel marktrechten.Na 1648 behoorde het dorp tot Spaans Opper-Gelre. Tijdens de Spaanse Successieoorlog werd het door de Staatse troepen bezet, waarna het werd overgedragen aan de Pruisische bondgenoot. Zo bleef Kessel ongeveer een eeuw lang Duits tot 1814. Daarna werd het Nederlands.Tijdens gevechten aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werden Kasteel de Keverberg, de kerk, de dorpskern en de molen zwaar beschadigd. Van het kasteel restte na de oorlog alleen nog de ringburcht. In 2015 is de ruïne heropgebouwd tot het modernste kasteel van Nederland.Kessel was een van de kleinste zelfstandige gemeenten van de Provincie Limburg. In 2010 is de gemeente opgeheven en opgegaan in de fusiegemeente Peel en Maas.

 

Contact Kessels Eigen

Website Heemkundekring Kessels Eigen