Beugelclub HBC Helden

Uitgebreid zoeken

Website zoektips

Zoeken met joker of wildcard tekens toepasbaar in de zoekbalken
Eenvoudig zoeken geeft de mogelijkheid om één of meer zoektermen in te voeren, al dan niet met maskertekens (*, ?) en logische operatoren (+,-).
Term is een door u bewust gekozen zoekwoord
Een zoekvraag kan bestaan uit de volgende mogelijkheden:

Een letterlijke tekstZoekt beschrijvingen waar " Een letterlijke tekst " in voorkomt
term*Zoekt beschrijvingen waar het woord "term" in voorkomt als begin van een woord
*termZoekt beschrijvingen waar het woord "term" in voorkomt als einde van een woord
*term*Zoekt beschrijvingen waar het woord "term" in voorkomt als (deel van) een woord
t*rmZoekt beschrijvingen waar woorden in voorkomen beginnend met een "t" en eindigend op "rm"
"term"Zoekt beschrijvingen voor een precieze woordcombinatie (bijvoorbeeld "Term a Term2" of "Term term2").
t?rmZoekt op beschrijvingen waar woorden in voorkomen beginnend met een "t" vervolgens een willekeurige letter en vervolgens eindigend op "rm"
term1 term2Zoekt beschrijvingen waar het woord "term1" en "term2" in voorkomt
term1 en term2Zoekt beschrijvingen waar het woord "term1" en "term2" in voorkomt (in plaats van 'en' kan ook 'and' of '+' gebruikt worden)
term1 of term2Zoekt beschrijvingen waar het woord "term1" of "term2" in voorkomt. (In plaats van 'of' kan ook 'or' gebruikt worden)
term1 -term2Zoekt beschrijvingen waar het woord "term1" in voorkomt en "term2" niet in mag voorkomen
"term1 term2"Zoekt beschrijvingen waar de woorden "term1 term2" precies in deze volgorde voorkomen

Een zoekvraag kan om een aantal redenen worden afgewezen.

  • In de eerste plaats kan de zoekvraag te algemeen zijn. Dit kan gebeuren als u een maskerteken gebruikt (*) en te weinig specifieke delen van uw term specificeert. Denk hierbij aan zoekvragen als *e, a* of *e*

  • Een tweede reden om de zoekvraag af te wijzen is als u alleen maar negatieve zoektermen gebruikt: -term. Er moet minimaal één positieve zoekterm in uw zoekvraag zitten.

Het zoektips scherm is ook uit te printen

HBC Beugelclub Helden. 

Het begon allemaal in 1933 aan de Baarloseweg in Helden. Bij café “Gabriel” werd een officiële beugelvereniging opgericht. Niemand had destijds kunnen denken dat de beugelsport in het algemeen en HBC Helden in het bijzonder zo’n enorme groei zou doormaken.

Na de oprichting van de vereniging is men tot 1995 blijven beugelen aan de Baarloseweg. Na veel overleg en veel werk verscheen in 1995 een prachtig eigen clublokaal aan de Kloosterstraat in Helden. Een Beugelhoes mede gebouwd door de eigen leden waar men als vereniging trots op kon zijn.

Mede dankzij dit nieuwe clubgebouw, bleef het ledenaantal gestaag groeien, de vereniging floreerde en was een van de toonaangevende beugelverenigingen binnen de Nederlandse beugelbond. Er werden over de gehele breedte goede resultaten gehaald in de competitie. Zo is het eerste zestal al jaren een vaste waarde in de hoogste klasse en nagenoeg ieder jaar een kandidaat voor de titel.

Medio 2003 werd tijdens de jaarvergadering door enkele leden het idee geopperd voor de aanleg van een tweede baan. De behoefte hiertoe was aanwezig maar de nadelen van het alsmaar groeien werden ook zorgvuldig bekeken. Verder bleek dat een groot aantal leden voorstander was maar ook een groot aantal leden hier zeer huiverig voor te zijn.

Uiteindelijk heeft het bestuur van de vereniging zeer professioneel en gedegen gemanoeuvreerd tussen voor- en tegenstanders en alle voor- en nadelen bekeken. In de ledenvergadering van 2004 werd uiteindelijk de knoop doorgehakt en werd gekozen voor uitbreiding van het clubgebouw met een tweede baan. Na een half jaar bouwen lag er een prachtig resultaat, een clubgebouw met 2 banen.

HBC Helden
Kloosterstraat 14b
5988CK Helden
T: 077 307 9323
Email: beheer@hbchelden.nl
Website: Beugelclub HBC Helden