Deelnemer Henk Thiesen

 

Henk Thiesen werd geboren op 15 juni 1957 en groeide op in Egchel. In de jaren tachtig van de vorige eeuw begon hij met de genealogie van zijn familie en ontwikkelde hij zijn liefde voor geschiedenis. Hij verdiepte zich vooral in de geschiedenis van de voormalige gemeente Helden. Behalve dat hij veel uit zijn omgeving fotografeerde, bouwde hij in de loop van de tijd een aardig archief op. Om zijn papieren ordelijk te kunnen bergen kreeg hij van Bruijnzeel een archiefstelling gesponsord. Zijn speurwerk leverde al dan niet samen met andere de volgende publicaties op:  Van Achell tot Egchel, Meet en schatboeken van Helden, De Hup, Voorouders en nazaten van Boosch Drees, Thiessen met één S, De Keup heeft veel te bieden, Boerderijen Heden-Verleden route,  Bibliografie van de gemeente Helden, Oude Ansichten deel 2, Oranje zonder Franje, Kapelaan Naus priester en verzetsstrijder, kroniek van Maria Auliatrix, De Lambertuskerk en Helden, Bakkerij Broekmans, Van Bieringen tot Beringe en de Smeden van Verbugt. 

 


Henk Thiesen
Van Acchgelstraat 6, 5987 AZ Egcheltel: 06-1105 4168Website: www.egchels-verleden.nl