Wie zijn wij?

PeelenMaasNet: Digitaal Erfgoed

De stichting PeelenMaasNet, opgericht in december 2016, is het digitale platform voor het cultureel erfgoed van de gemeente Peel en Maas. De stichting heeft als doel het digitale erfgoed van Peel en Maas toegankelijk te maken voor iedereen die hierin geïnteresseerd is.
De stichting is ook zelf deelnemer op het platform om haar eigen documentatie op het platform te kunnen plaatsen.
Ook de verslagleggingen van de door de stichting PeelenMaasNet geïnitieerde projecten worden hier geplaatst.

Over PeelenMaasnet


PeelenMaasNet is het digitale gezicht van het cultureel erfgoed van de gemeente Peel en Maas en haar regio met o.a. historisch beeldmateriaal en documenten. Het is een samenwerkingsverband van verschillende culturele verenigingen (heemkundeverenigingen, culturele organisaties, archieven) het gemeentearchief en particulieren uit de gemeente Peel en Maas.

Vrijwilligers verzorgen het verzamelen, digitaliseren en ontsluiten van de vele documenten die in het bezit zijn van organisaties en individuele personen. Iedereen, individuen en organisaties, kunnen gebruikmaken van de faciliteiten van PeelenMaasNet om hun collecties toegankelijk te maken voor het grote publiek.

De stichting PeelenMaasnet beheert de database en de website waarin het culturele erfgoed ligt opgeslagen en toegankelijk is gemaakt.

De gemeente Peel en Maas subsidieert de stichting om het digitale gezicht van Peel en Maas voor de gemeenschap in stand te houden.

Heb je materiaal in je bezit wat je wilt (laten) digitaliseren en toegankelijk maken via de website PeelenMaasNet? Neem dan vrijblijvend contact op met ons via het email adres:info@peelenmaasnet.nl

Visie en Kernwaarden

Kernwaarden

PeelenMaasNet is professioneel

PeelenMaasNet is klantgericht

PeelenMaasNet is betrouwbaar

PeelenMaasNet is verbindend

PeelenMaasNet is laagdrempelig

PeelenMaasNet is transparant

De stichting PeelenMaasNet biedt een platform dat erfgoedcollecties binnen het werkgebied van de gemeente Peel en Maas onder een breed publiek ter beschikking stelt.

Onder erfgoed vallen alle sporen uit het verleden binnen de gemeente Peel en Maas die in het heden zichtbaar en tastbaar aanwezig zijn of zijn gemaakt. Het omvat erfgoedcollecties in de vorm van tekst, beeld en geluid. PeelenMaasNet beoogt verder een bijdrage te leveren aan de verbondenheid en de samenwerking tussen de organisaties die erfgoedcollecties beheren of daarvan gebruik maken binnen het werkgebied van Peel en Maas.

Daarnaast wil de stichting nadrukkelijk een platform bieden voor educatieve doeleinden en de erfgoedcollecties digitaal ter beschikking stellen voor projecten in het basis-, voortgezet en hoger onderwijs. PeelenMaasNet bindt vrijwilligers aan zich. Dat zijn vrijwilligers uit verschillende leeftijdscategorieën met verschillende achtergronden. Voor de oudere vrijwilliger betekent de deelname het doorbreken van een sociaal isolement en versterking van het gevoel van eigenwaarde en daarmee de toename van welbevinden. Het platform is digitaal ingericht en dat opent vooral voor de ouderen die verbonden zijn aan PeelenMaasNet een mogelijkheid de digitale vaardigheid verder te ontwikkelen. Voor jongeren betekent deelname aan PeelenMaasNet kennis te maken met erfgoed, het leren van de betekenis en de waarde daarvan voor nu en voor toekomstige generaties.

Het platform slaat ook de brug tussen de generaties door actieve deelname aan digitaliseringsprojecten en activiteiten. Jong en oud ontmoeten elkaar in PeelenMaasNet. Het effect hiervan is bevordering van de sociale cohesie binnen Peel en Maas. Dat gebeurt ook door met elkaar deel te nemen aan trainingen, instructies en (projectmatige) digitale werkzaamheden.

Het bestuur van de stichting PeelenMaasNet kent de volgende samenstelling:

Wim Hermans, voorzitter
Herman van Megen, secretaris
Jo Manders, penningmeester en bestuurslid digitaliseren
Henk van Dijck, bestuurslid educatie