Wie zijn wij?

PeelenMaasNet: Digitaal Erfgoed

Stichting PeelenMaasNet, het digitale platform voor het cultureel erfgoed van de gemeente Peel en Maas, is opgericht in december 2016.
De stichting is zelf ook deelnemer op het platform om eigen documentatie op het platform te kunnen plaatsen.
Ook de verslaglegging van door de stichting PeelenMaasNet geïnitieerde projecten worden hier geplaatst.

Over PeelenMaasnet


PeelenMaasNet is het digitale gezicht van het cultureel erfgoed van de regio Peel en Maas met historisch beeldmateriaal en documenten. Het is een samenwerkingsverband van verschillende culturele verenigingen en particulieren uit de gemeente. Archieven, heemkundeverenigingen en culturele organisaties werken hierin samen.

Vrijwilligers verzorgen het verzamelen, digitaliseren en ontsluiten van de vele documenten die in het bezit zijn van organisaties en individuele personen. Iedereen, individuen en organisaties, kunnen gebruikmaken van deze faciliteiten om hun collecties toegankelijk te maken voor het grote publiek.

De stichting PeelenMaasnet beheert de database en de website waarin het culturele erfgoed ligt opgeslagen en toegankelijk is gemaakt.

Heb je materiaal in je bezit wat je wilt (laten) digitaliseren en toegankelijk maken via deze website? Neem dan gerust contact op met ons via het email adres:info@peelenmaasnet.nl

Visie en Kernwaarden

Kernwaarden

 

  • PeelenMaasNet is professioneel
  • PeelenMaasNet is klantgericht
  • PeelenMaasNet is betrouwbaar
  • PeelenMaasNet is verbindend
  • Peelen MaasNet is laagdrempelig
  • PeelenMaasNet is transparant

 

De stichting PeelenMaasNet biedt een platform dat erfgoedcollecties binnen het werkgebied van de gemeente Peel en Maas onder een breed publiek ter beschikking stelt.

Onder erfgoed vallen alle sporen uit het verleden binnen de gemeente Peel en Maas die in het heden zichtbaar en tastbaar aanwezig zijn of zijn gemaakt. Het omvat erfgoedcollecties in de vorm van tekst, beeld en geluid. PeelenMaasNet beoogt verder een bijdrage te leveren aan de verbondenheid en de samenwerking tussen de organisaties die erfgoedcollecties beheren of daarvan gebruik maken binnen het werkgebied van Peel en Maas.

Daarnaast wil de stichting nadrukkelijk een platform bieden voor educatieve doeleinden en de erfgoedcollecties digitaal ter beschikking stellen voor projecten in het basis-, voortgezet en hoger onderwijs. PeelenMaasNet bindt vrijwilligers aan zich. Dat zijn vrijwilligers uit verschillende leeftijdscategorieën met verschillende achtergronden. Voor de oudere vrijwilliger betekent de deelname het doorbreken van een sociaal isolement en versterking van het gevoel van eigenwaarde en daarmee de toename van welbevinden. Het platform is digitaal ingericht en dat opent vooral voor de ouderen die verbonden zijn aan PeelenMaasNet een mogelijkheid de digitale vaardigheid verder te ontwikkelen. Voor jongeren betekent deelname aan PeelenMaasNet kennis te maken met erfgoed, het leren van de betekenis en de waarde daarvan voor nu en voor toekomstige generaties.

Het platform slaat tevens de brug tussen de generaties door actieve deelname aan digitaliseringsprojecten en activiteiten. Jong en oud ontmoeten elkaar in PeelenMaasNet. Het effect hiervan is bevordering van de sociale cohesie binnen Peel en Maas. De sociale cohesie onder de vrijwilligers van PeelenMaasNet en daarmee ook binnen de gemeente Peel en Maas zou verder bevorderd kunnen worden door het beschikbaar stellen van een fysieke ruimte. Die kan niet alleen benut worden voor de opslag van apparatuur en materialen, maar vooral ook voor het verzorgen van trainingen, instructies en het bieden van overlegmogelijkheden van deelnemers, werkgroepen en bestuur.

Tevens zou een fysieke ruimte ook mogelijkheden bieden tot gemeenschappelijke digitaliseringsprojecten. Ook in het museum Peel en Maas zou een fysieke plek ingericht kunnen worden voor de stichting PeelenMaasNet waardoor interactie tussen digitaal en fysiek historisch erfgoed gerealiseerd wordt.