Peter Keijsers

Uitgebreid zoeken

Website zoektips

Zoeken met joker of wildcard tekens toepasbaar in de zoekbalken
Eenvoudig zoeken geeft de mogelijkheid om één of meer zoektermen in te voeren, al dan niet met maskertekens (*, ?) en logische operatoren (+,-).
Term is een door u bewust gekozen zoekwoord
Een zoekvraag kan bestaan uit de volgende mogelijkheden:

Een letterlijke tekstZoekt beschrijvingen waar " Een letterlijke tekst " in voorkomt
term*Zoekt beschrijvingen waar het woord "term" in voorkomt als begin van een woord
*termZoekt beschrijvingen waar het woord "term" in voorkomt als einde van een woord
*term*Zoekt beschrijvingen waar het woord "term" in voorkomt als (deel van) een woord
t*rmZoekt beschrijvingen waar woorden in voorkomen beginnend met een "t" en eindigend op "rm"
"term"Zoekt beschrijvingen voor een precieze woordcombinatie (bijvoorbeeld "Term a Term2" of "Term term2").
t?rmZoekt op beschrijvingen waar woorden in voorkomen beginnend met een "t" vervolgens een willekeurige letter en vervolgens eindigend op "rm"
term1 term2Zoekt beschrijvingen waar het woord "term1" en "term2" in voorkomt
term1 en term2Zoekt beschrijvingen waar het woord "term1" en "term2" in voorkomt (in plaats van 'en' kan ook 'and' of '+' gebruikt worden)
term1 of term2Zoekt beschrijvingen waar het woord "term1" of "term2" in voorkomt. (In plaats van 'of' kan ook 'or' gebruikt worden)
term1 -term2Zoekt beschrijvingen waar het woord "term1" in voorkomt en "term2" niet in mag voorkomen
"term1 term2"Zoekt beschrijvingen waar de woorden "term1 term2" precies in deze volgorde voorkomen

Een zoekvraag kan om een aantal redenen worden afgewezen.

  • In de eerste plaats kan de zoekvraag te algemeen zijn. Dit kan gebeuren als u een maskerteken gebruikt (*) en te weinig specifieke delen van uw term specificeert. Denk hierbij aan zoekvragen als *e, a* of *e*

  • Een tweede reden om de zoekvraag af te wijzen is als u alleen maar negatieve zoektermen gebruikt: -term. Er moet minimaal één positieve zoekterm in uw zoekvraag zitten.

Het zoektips scherm is ook uit te printen

Peter Keijsers werd geboren op 29 december 1949 in het dorp America aan de rand van de Peel, waar hij ook opgroeide. Peter volgde een technische opleiding en trad in 1971 in dienst bij Installatiebedrijf Gebr. de Jong in Venlo waar hij tot aan zijn vroegpensioen in 2004 werkzaam bleef. Zijn werkgever gaf hem de ruimte om op een professionele manier voornamelijk natuurfilms te produceren. In eerste instantie richtte zijn belangstelling zich daarbij op de omgeving tussen Maas en Peel. Tot 2012 heeft hij meer dan zestig documentaires maar ook speelfilms gerealiseerd. Veel van zijn films zijn op nationale en internationale filmfestivals in de prijzen gevallen met als enkele hoogtepunten, Laureaat van het Benelux filmfestival in 1992, Laureaat van het Naturfilmfestival Naturale in 1992 in Duitsland, een zilveren waardering op het Festival Mondial du Cinema in België en bronzen waarderingen voor twee van zijn speelfilms op het UNICA Wereld Filmfestival in 2004 in Duitsland en in 2010 in Zwitserland. Daarnaast heeft hij meer dan honderd tinnen, bronzen, zilveren en gouden medailles, bekers, beeldjes en kunstwerken in ontvangst mogen nemen als prijs of waardering voor zijn films.

In 1972 trouwde Peter met Tiny Ebisch van de Ruysstraat in Panningen en ze gingen wonen aan de Willem van Hornestraat 25 in Helden. Met zijn in 1973 aangeschafte super 8 camera was Peter in zijn vrije tijd veelal met Frans Pubben te vinden in de Heldense bossen en in de Peel waar hij flora en fauna van deze gebieden op film vastlegde. Rond 1977 ontstond er een samenwerking met Grad Smets uit Koningslust en in 1979 presenteerden zij in Panningen hun eerste natuurfilm “Tussen Maas en Peel’ en twee jaar later de film “Bewoners van de Peel”.

Peter kwam in 1980 in contact met de Herpetologische Studiegroep Limburg. Vanuit die studiegroep maakte Peter samen met Niek Frigge van 1984 tot 1989 een film over alle in de Nederlandse provincie Limburg voorkomende amfibieën en reptielen. Met Niek vertoonde hij de 90 minuten durende film in 1989 op het First World Congress of Herpetology op de Universiteit van Canterburry in Engeland. In 1988 kocht Peter een professionele 16 mm Arriflex filmcamera en maakte films over Gladde slangen in de Peel en over Adders op de Meinweg. In 1990 volgde er een film over een Adderonderzoek op de Meinweg van Ton Lenders, een zoon van politie Lenders, die rond 1960 in Panningen was gestationeerd. Deze films werden op uitnodiging door Peter vertoond op diverse Herpetologische congressen o.a. in 1991 in Budapest en in 1993 in Barcelona. Daarnaast werd het filmmateriaal uitgezonden door tv-stations in onder andere Duitsland en Noorwegen.In de daaropvolgende jaren volgden er een zestal films over Natuur herinrichtingwerkzaamheden, over Vossen en Dassen en zelfs over Walvissen in de Peel, ofschoon zo’n laatste titel wel vraagtekens oproept. In 2005 besloten Huub Bervoets, Jef Caelen, Urbain Appeltans, May Quaedflieg en Peter om gezamenlijk speelfilms te gaan realiseren. Een nieuwe filmgroep met als naam ‘Collectief 05’ was geboren. Tot op dit moment in 2020 heeft de zeer succesvolle groep meer dan zestig speelfilms gerealiseerd, die allemaal hoog hebben gescoord op de diverse filmfestivals in binnen- en buitenland.

Naast het filmen houd Peter zich al 35 jaar bezig met onderzoek naar het gedrag en voorkomen van de Adders op de Meinweg en al bijna 45 jaar naar het gedrag en voorkomen van Gladde slangen in de Peel. Als slangendeskundige schreef hij met Jeroen van Delft de soorttekst van de Gladde slang (Coronella austriaca) voor de Nederlandse amfibieën en reptielen atlas van Naturalis. Samen met Ton Lenders schreef hij de soorttekst van de Gladde slang voor de Herpetofauna van Limburg.

 

Contactgegevens:

Peter Keijsers
Weerterweg 31 A
Bocholt, B-3950
0032 89771269
peter.keijsers@telenet.be