Kunstroute Peel en Maas

Uitgebreid zoeken

Website zoektips

Zoeken met joker of wildcard tekens toepasbaar in de zoekbalken
Eenvoudig zoeken geeft de mogelijkheid om één of meer zoektermen in te voeren, al dan niet met maskertekens (*, ?) en logische operatoren (+,-).
Term is een door u bewust gekozen zoekwoord
Een zoekvraag kan bestaan uit de volgende mogelijkheden:

Een letterlijke tekstZoekt beschrijvingen waar " Een letterlijke tekst " in voorkomt
term*Zoekt beschrijvingen waar het woord "term" in voorkomt als begin van een woord
*termZoekt beschrijvingen waar het woord "term" in voorkomt als einde van een woord
*term*Zoekt beschrijvingen waar het woord "term" in voorkomt als (deel van) een woord
t*rmZoekt beschrijvingen waar woorden in voorkomen beginnend met een "t" en eindigend op "rm"
"term"Zoekt beschrijvingen voor een precieze woordcombinatie (bijvoorbeeld "Term a Term2" of "Term term2").
t?rmZoekt op beschrijvingen waar woorden in voorkomen beginnend met een "t" vervolgens een willekeurige letter en vervolgens eindigend op "rm"
term1 term2Zoekt beschrijvingen waar het woord "term1" en "term2" in voorkomt
term1 en term2Zoekt beschrijvingen waar het woord "term1" en "term2" in voorkomt (in plaats van 'en' kan ook 'and' of '+' gebruikt worden)
term1 of term2Zoekt beschrijvingen waar het woord "term1" of "term2" in voorkomt. (In plaats van 'of' kan ook 'or' gebruikt worden)
term1 -term2Zoekt beschrijvingen waar het woord "term1" in voorkomt en "term2" niet in mag voorkomen
"term1 term2"Zoekt beschrijvingen waar de woorden "term1 term2" precies in deze volgorde voorkomen

Een zoekvraag kan om een aantal redenen worden afgewezen.

  • In de eerste plaats kan de zoekvraag te algemeen zijn. Dit kan gebeuren als u een maskerteken gebruikt (*) en te weinig specifieke delen van uw term specificeert. Denk hierbij aan zoekvragen als *e, a* of *e*

  • Een tweede reden om de zoekvraag af te wijzen is als u alleen maar negatieve zoektermen gebruikt: -term. Er moet minimaal één positieve zoekterm in uw zoekvraag zitten.

Het zoektips scherm is ook uit te printen

Kunst in openbare ruimte In de gemeente Peel en Maas staan veel kunstwerken in de openbare ruimte. Vaak gaan mensen er gedachteloos aan voorbij. Daarnaast kennen weinig mensen de achtergrond van deze kunstwerken. Ze vertellen naast hun eigen verhaal soms een verhaal dat parallel loopt met de ontwikkeling van de gemeente. Een goede reden om hier aandacht aan te gaan schenken. Cultuurbeleving Met het uitdragen en het inzichtelijk maken van het cultureel bezit van de gemeente Peel en Maas krijgt deze cultuurbeleving ook een educatieve waarde, en is zodoende van belang voor de gehele gemeenschap, inclusief de jeugd.

Alle verworven informatie levert naast een bijdrage aan de cultuurbeleving voor de inwoners van Peel en Maas, na bundeling en publicatie ervan ook een (re)creatieve waarde voor fietsers en wandelaars, ook van buiten de gemeente. Wandel- en fietsroutes Een werkgroep bestaande uit enkele enthousiaste vrijwilligers is momenteel actief om de kunst in de openbare ruimte binnen de gemeentegrenzen te inventariseren en beleefbaar te maken door middel van hieraan gekoppelde wandel- en fietsroutes.

 

Contact gegevens:

Kunstroute Peel en Maas
Tel. 0645040979
email: cpmkunstroutes@gmail.com