KEGELCLUB ’t KERRAAD MAASBREE 1976-2003

Uitgebreid zoeken

Website zoektips

Zoeken met joker of wildcard tekens toepasbaar in de zoekbalken
Eenvoudig zoeken geeft de mogelijkheid om één of meer zoektermen in te voeren, al dan niet met maskertekens (*, ?) en logische operatoren (+,-).
Term is een door u bewust gekozen zoekwoord
Een zoekvraag kan bestaan uit de volgende mogelijkheden:

Een letterlijke tekstZoekt beschrijvingen waar " Een letterlijke tekst " in voorkomt
term*Zoekt beschrijvingen waar het woord "term" in voorkomt als begin van een woord
*termZoekt beschrijvingen waar het woord "term" in voorkomt als einde van een woord
*term*Zoekt beschrijvingen waar het woord "term" in voorkomt als (deel van) een woord
t*rmZoekt beschrijvingen waar woorden in voorkomen beginnend met een "t" en eindigend op "rm"
"term"Zoekt beschrijvingen voor een precieze woordcombinatie (bijvoorbeeld "Term a Term2" of "Term term2").
t?rmZoekt op beschrijvingen waar woorden in voorkomen beginnend met een "t" vervolgens een willekeurige letter en vervolgens eindigend op "rm"
term1 term2Zoekt beschrijvingen waar het woord "term1" en "term2" in voorkomt
term1 en term2Zoekt beschrijvingen waar het woord "term1" en "term2" in voorkomt (in plaats van 'en' kan ook 'and' of '+' gebruikt worden)
term1 of term2Zoekt beschrijvingen waar het woord "term1" of "term2" in voorkomt. (In plaats van 'of' kan ook 'or' gebruikt worden)
term1 -term2Zoekt beschrijvingen waar het woord "term1" in voorkomt en "term2" niet in mag voorkomen
"term1 term2"Zoekt beschrijvingen waar de woorden "term1 term2" precies in deze volgorde voorkomen

Een zoekvraag kan om een aantal redenen worden afgewezen.

  • In de eerste plaats kan de zoekvraag te algemeen zijn. Dit kan gebeuren als u een maskerteken gebruikt (*) en te weinig specifieke delen van uw term specificeert. Denk hierbij aan zoekvragen als *e, a* of *e*

  • Een tweede reden om de zoekvraag af te wijzen is als u alleen maar negatieve zoektermen gebruikt: -term. Er moet minimaal één positieve zoekterm in uw zoekvraag zitten.

Het zoektips scherm is ook uit te printen

Kegelclub ’t Kerraad uit Maasbree is opgericht op 1-1-1976 en door opheffing van de kegelbanen in clublokaal Restaurant ’t Kerraad  (Hay Niëns) is de club noodgedwongen opgeheven per 31-12-2003.

Maar in die tussenliggende 28 jaren had deze club zich niet alleen ontwikkeld tot de grootste kegelclub van Nederland, maar ook tot een van de gezelligste verenigingen binnen de gemeenschap in Maasbree. Overal en altijd in beweging.

Aangestuurd door een gedreven bestuur, dat er in al die jaren geen gras over liet groeien. Er werden werkelijk allerlei activiteiten ontplooid.  Gewoon te veel om op te noemen. Kijk in dit archief en verbaas u over wat er in die korte tijdspannen allemaal op poten werd gezet. En daar tussendoor werd er ook op hoog niveau gekegeld.

Het waren voor velen die er deel van uitmaakten, dan ook onvergetelijke en  gouden jaren.

Aangezien er ook een gezonde boekhouding werd gevoerd en alles wat gebeurde nauwkeurig werd geregistreerd was het mogelijk om hun korte geschiedenis nu aan u te tonen.

 

Contact adres;
J.Linders  jphlinders@home.nl
Twan Smets, nellegraad.smets@home.nl