Dorpsoverleg Meijel

Uitgebreid zoeken

Wat is het dorpsoverleg Meijel?

 

Een stichting die op 8 juni 2009 is opgericht voor en door burgers van Meijel. Door informatievoorziening, stimuleren en ondersteunen van initiatieven van inwoners wil het Dorpsoverleg bijdragen aan de leefbaarheid van Meijel.

In november 2012 is het boekje Denk je aan Meijel, Toekomstbeeld Dorpsoverleg Meijel huis-aan-huis verspreid.

Op onze website vindt u informatie over de activiteiten van het Dorpsoverleg en de betrokken projectgroepen.

website: Dorpsoverleg Meijel

Email adres: secretariaat@dorpsoverlegmeijel.nl