Auke van der Linde

Uitgebreid zoeken

Website zoektips

Zoeken met joker of wildcard tekens toepasbaar in de zoekbalken
Eenvoudig zoeken geeft de mogelijkheid om één of meer zoektermen in te voeren, al dan niet met maskertekens (*, ?) en logische operatoren (+,-).
Term is een door u bewust gekozen zoekwoord
Een zoekvraag kan bestaan uit de volgende mogelijkheden:

Een letterlijke tekstZoekt beschrijvingen waar " Een letterlijke tekst " in voorkomt
term*Zoekt beschrijvingen waar het woord "term" in voorkomt als begin van een woord
*termZoekt beschrijvingen waar het woord "term" in voorkomt als einde van een woord
*term*Zoekt beschrijvingen waar het woord "term" in voorkomt als (deel van) een woord
t*rmZoekt beschrijvingen waar woorden in voorkomen beginnend met een "t" en eindigend op "rm"
"term"Zoekt beschrijvingen voor een precieze woordcombinatie (bijvoorbeeld "Term a Term2" of "Term term2").
t?rmZoekt op beschrijvingen waar woorden in voorkomen beginnend met een "t" vervolgens een willekeurige letter en vervolgens eindigend op "rm"
term1 term2Zoekt beschrijvingen waar het woord "term1" en "term2" in voorkomt
term1 en term2Zoekt beschrijvingen waar het woord "term1" en "term2" in voorkomt (in plaats van 'en' kan ook 'and' of '+' gebruikt worden)
term1 of term2Zoekt beschrijvingen waar het woord "term1" of "term2" in voorkomt. (In plaats van 'of' kan ook 'or' gebruikt worden)
term1 -term2Zoekt beschrijvingen waar het woord "term1" in voorkomt en "term2" niet in mag voorkomen
"term1 term2"Zoekt beschrijvingen waar de woorden "term1 term2" precies in deze volgorde voorkomen

Een zoekvraag kan om een aantal redenen worden afgewezen.

  • In de eerste plaats kan de zoekvraag te algemeen zijn. Dit kan gebeuren als u een maskerteken gebruikt (*) en te weinig specifieke delen van uw term specificeert. Denk hierbij aan zoekvragen als *e, a* of *e*

  • Een tweede reden om de zoekvraag af te wijzen is als u alleen maar negatieve zoektermen gebruikt: -term. Er moet minimaal één positieve zoekterm in uw zoekvraag zitten.

Het zoektips scherm is ook uit te printen

Oude fotocollectie stichting C6-Helden in cultuur

 

De stichting die bestond in de periode 2006-2011 zette zich in voor de bevordering van kunst en cultuur in de voormalige gemeente Helden. Daarnaast zijn er ook foto’s van de Stichting Bevordering Kultuur (SBK) op de website. De stichting organiseerde exposities en straattheater die alle kunstdisciplines omvatten, van zowel amateur- en semiprofessionele kunstbeoefenaars op gebied van muziek, kunst, theater. Het doel was uitwisseling tussen de kunstenaars bevorderen en een podium bieden voor aanstormend regionaal talent. De stichting verzorgde ook een cultureel aanbod voor de brede primaire school en een cultuurtraject met het Bouwens van der Boyecollege. En verder gemeentelijke kunstprojecten zoals Kom Kunst Kijken, Toon je Kunst, Biënnale en Poëzieproject.

Op dit moment ben ik actief in de werkgroep Kunstroute Peel en Maas, een onderdeel van Cultuurpodia Peel en Maas. Deze maakt wandel- en fietsroutes langs alle kunstwerken in de openbare ruimte van de gemeente, en geeft alle informatie over de werken die je langs een bepaalde deelroute tegenkomt. De folders van de Kunstroute zijn op PeelenMaasNet te vinden via deze link.

Auke van der Linde

avdl077@gmail.com