logo PeelenMaasNet.nl

Over PeelenMaasnet.nl

PeelenMaasNet is het digitale gezicht van het cultureel erfgoed van de regio Peel en Maas met historisch beeldmateriaal en documenten. Het is een samenwerkingsverband van verschillende culturele verenigingen en particulieren uit de gemeente. Archieven, heemkundeverenigingen en culturele organisaties werken hierin samen.

Vrijwilligers verzorgen het verzamelen, digitaliseren en ontsluiten van de vele documenten die in het bezit zijn van organisaties en individuele personen. Iedereen, individuen en organisaties, kunnen gebruikmaken van deze faciliteiten om hun collecties toegankelijk te maken voor het grote publiek.

De stichting PeelenMaasnet beheert de database en de website waarin het culturele erfgoed ligt opgeslagen en toegankelijk is gemaakt. 

Heb je materiaal in je bezit wat je wilt (laten) digitaliseren en toegankelijk maken via deze website? Neem dan gerust contact op met ons via info@peelenmaasnet.nl

Download onze PR Film.

PeelenMaasNet.nl maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae