logo PeelenMaasNet.nl

Nieuws

Nieuwe Sprokkeling HWG de Borcht

In de nieuwe Sprokkeling van de Historische Werkgroep de Borcht,geschreven doorTon van Daelen, wordt geprobeerd uit historische feiten, een beeld te scheppen van de samenleving in Baarlo en de ‘mensen’ Van Erp.
 
In 2020 was het 200 jaar geleden, dat Hendrik Willem Anthonie baron van Erp tot Holt en Baerle, overleed. Hij erfde in 1787 van een ver familielid, Raymond baron van Bierens, Grootdeken van Aken, het Huis en de Heerlijkheid Baarlo. Na hem bezaten leden van de familie Van Erp het kasteel in Baarlo tot 1962. Het kasteel werd door hen tot 1906 bewoond, daarna werd het van tijd tot tijd verhuurd en uiteindelijk in 1962 verkocht aan de gemeente Maasbree.
 
Ton van Daelen probeert uit 'harde' historische feiten, maar ook uit brieven, rekeningen en agenda’s, een beeld te scheppen van de samenleving in Baarlo en de ‘mensen’ Van Erp en hun verhouding tot elkaar. Wie waren de Van Erpen, waar kwamen zij vandaan en hoe verging het hen? Wat is er van hen geworden?
 
De Sprokkeling is voorzien van uitgebreide noten en bronvermeldingen en is rijk geïllustreerd. De omvang is 144 pagina’s en het boek is ingebonden met een harde kaft. De verkoopprijs van het boek € 24,95 exclusief € 4,45 verzendkosten.
 
 
Heeft u interesse kunt contact opnemen met de Historische Werkgroep de Borcht via borchthome@gmail.com
 
 
         
 

PeelenMaasNet.nl maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae