logo PeelenMaasNet.nl

Nieuws

Onrustige tijden

Het Coronavirus  COVID-19 houdt ons dit jaar en ook volgend jaar flink bezig. COVID-19 is niet de eerste besmettelijke ziekte die de gemoederen bezig houdt.

Velen herinneren zich nog SARS en de Mexicaanse griep. Epidemieën zijn van alle tijden, ook in de regio Peel en Maas. Bekend zijn de pestepidemieën, maar ook uitbraken van cholera, thypus en tuberculose kwamen regelmatig voor.  In 1849 werd Nederland  getroffen door een cholera-uitbraak, er vielen 23.000 slachtoffers. De ratten in de Soeterbeek waren waarschijnlijk de bron van de Russische griep waaraan in 1888 veel mensen in de omgeving van Soeterbeek ten prooi vielen.
 
Als er een besmettelijke ziekte was uitgebroken, werden er vaak maatregelen genomen. Er werden bijzondere nachtwachten aangesteld en mensen moesten thuis blijven. Vaak werd een dorp of buurt die getroffen werd door een besmettelijke ziekte afgesloten van de buitenwereld. Bij de grote pestepidemie in Venlo in 1615 waren er wel veel voorschriften voor de bewoners van besmette huizen: ze mochten alleen de straat op met een stok met een witte vlag in de hand. In besmette huizen moesten de deuren en ramen die op straat uitkwamen overdag gesloten blijven. Er mocht geen water of vuil op straat gestort worden. Als iemand zijn huis wilde reinigen of ontsmetten door rook moest dit ‘s avonds na negen uur of ‘s morgens vóór vijf uur gebeuren en pas zes weken nadat iemand in het huis gestorven was. Ook mochten er geen waren uit de besmette huizen verkocht worden en mochten de bewoners geen water uit de gemeenschappelijke putten op straat halen. Later was het ook verboden om varkens en honden vrij over straat te laten lopen. Als iemand een besmet huis binnenging, kon hij hiervoor een boete van tien goudstukken krijgen.

PeelenMaasNet.nl maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae