logo PeelenMaasNet.nl

Nieuws

Genealogiecafé online

Helaas zijn alle genealogiecafés dit jaar afgelast wegens de corona-epidemie.  Wel is de werkgroep bereikbaar via e-mail: genealogiecafé@peelenmaasnet.nl.

We hebben veel interessante hulpvragen gekregen en de hulpvragers ook goed verder kunnen helpen. Er kwam een vraag binnen over bijnamen van bierbrouwers in Kessel en vragen over aanvullingen of moeilijk vindbare voorouders, zoals van de families Ingelkens-Daniëls in Helden en de familie Maris in Beringe. Maar ook vragen over bijvoorbeeld huisnummers. In de bevolkingsregisters worden de namen van de bewoners in een huishouding vermeld, samen met de status, geboortedatum en beroepen van de bewoners, maar tevens de huis nummers. Het is vaak moeilijk deze nummering te koppelen aan de huidige adressen. Straatnamen veranderden in de loop der tijden, maar ook de nummering zelf was onderhevig aan veranderingen.
 
We kregen ook een vraag van een onderzoeker van de Universiteit van Amsterdam en het NIOD die bezig is met een promotieonderzoek naar Johannes Petrus Eillebrecht. Bert Eillebrecht was geboren in Helden en een worstelaar op hoog niveau. Hij had drie zonen die ook alle drie worstelden op topniveau. Tijdens de oorlog sloten zij zich aan bij de NSB. Na de oorlog kregen zij een wedstrijdverbod tot 1951.  De werkgroep genealogie ging enthousiast aan de slag met een speurtocht naar de genealogische gegevens van deze familie.
 
Veel vragen betreffen ook gegevens van vóór 1795, de tijd voordat de burgerlijke stand is inggevoerd in de Franse tijd. Geboorte, huwelijk en overlijden van personen moeten dan gezocht worden in de betreffende kerkregisters. Gelukkig is daarvan een groot deel gedigitaliseerd en te vinden via bijvoorbeeld http://www.landvankessel.nl
 
Heb jij een vraag voor onze werkgroep Genealogie? Neem dan contact op via genealogiecafé@peelenmaasnet.nl

PeelenMaasNet.nl maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae