logo PeelenMaasNet.nl

Nieuws

Genealogiecafé's in september en december

Hoe kan PeelenMaasnet je helpen bij je speurtocht naar jouw familiegeschiedenis? En hoe werden bijnamen familienamen? Tijdens twee Genalogiecafés in september en december wordt hier dieper ingegaan.

14 september 18.30-20.30 Bibliotheek Panningen
Thema: PeelenMaasNet als bron voor familiestambomen

Vrijwilligers van PeelenMaasNet hebben een groot deel van de bevolkingsregisters en registers van de Burgerlijke Stand online toegankelijk gemaakt voor het publiek. Er zijn echter meer bronnen binnen PeelenaasNet die van belang zijn voor stamboomonderzoek. Van beschrijvingen bij foto's, de foto's zelf tot schriftelijke bronnen als lokale weekbladen en uitgaven van heemkundeverenigingen. Maar ook materiaal van deelnemers als de voetbalvereniging SV Panningen zijn interessant om jouw familieverhaal aan te vullen.

14 december 18.30-20.30 Bibliotheek Panningen
Thema: Vernoemingen, bijnamen en verklaring en ontstaan van familienamen

familienamen komen vaak voort uit bijnamen en een bepaalde categorie van bijnamen geet onderlinge betrekkingen weer. De genaamde is iets van de anderen, en het woord daarvoor is zijn bijnaam in het algemeen geworden. Zo zijn uit benamingen voor familieleden familienamen ontstaan als (De) Neef, Oom(en),  Der Kinderen en Jongkind. Ook in de werksfeer werden dergelijke bijnamen familienamen, zoals Timmermans en de Boer. In deze lezing wordt dieper ingegaan op het ontstaan van familienamen en de relatie tot bijnamen en vernoemingen.

 

Iedereen die belangstelling heeft voor familiegeschiedenis en stamboomonderzoek is welkom bij de Genealogie Café's van PeelenMaasNet. Onze vrijwilligers helpen bij het vinden van bronnen, het maken van stamreeksen en het vinden van aanvullende informatie.

Voor meer informatie en vragen over jouw familiestamboom kun je ook terecht bij onze vrijwilligers van de werkgroep Genealogie via genealogiecafe@peelenmaasnet.nl

 

PeelenMaasNet.nl maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae