logo PeelenMaasNet.nl

Nieuws

Holocaust monument 'Levenslicht'

Om stil te staan bij de slachtoffers van de Holocaust in Nederland en Peel en Maas is op donderdag 23 januari het Holocaustmonument Levenslicht in het Huis van de Gemeente onthult.

Het Levenslicht is een tijdelijk monument dat in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei is ontwikkeld door Studio Roosegaarde. Tijdens de onthulling in Peel en Maas vertelden Wim en Abraham Rosenberg hun verhaal. De broers werden door hun ouders in de oorlog in Amsterdam onder de hoede van de Joodse onderduikersbeweging gegeven. Zelf werden ze opgepakt en naar een concentratiekamp afgevoerd. In Baarlo doken de jongens onder de namen Paul en Wim bij de families Berben en Gielen onder. Ze wisten niet dat ze beiden in Baarlo terecht gekomen waren. Dat kwamen ze jaren later te weten. Zij werden gedoopt en deden in Baarlo de Eerste Communie zonder dat zij toen wisten dat zij joods waren. Beide kinderen werden na een lange strijd met de Commissie Oorlogspleegkinderen (OPK) toegewezen aan hun Baarlose pleegouders. Wim bleef een katholieke jongen van het dorp. Paul (Abraham) koos aanvankelijk voor een seminarieopleiding tot priester, maar ging in een later stadium heel bewust weer over naar de joodse gemeenschap. Van de familie Rosenberg werden 48 leden in concentratiekampen zijn omgebracht? Het is het levensverhaal van twee joodse broers die door het verzet naar Baarlo werden gebracht, maar voor wie de bevrijding geen bevrijding bleek. Want toen begon de oorlog na de Oorlog.

Omor Adel deed het woord namens de Sinti en Roma en het Andell Trio gaf een muzikale omlijsting.

Ieder jaar wordt rond 27 januari stilgestaan bij de slachtoffers van de Holocaust. Op 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz, hét internationale symbool van de Holocaust, werd bevrijd. 

Stilstaan bij Holocaustslachtoffers

Doel van dit lichtmonument is het bewustzijn te vergroten dat in heel Nederland Joden, Roma en Sinti woonden en dat de mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vervolgd, gedeporteerd en vermoord, plaatsgenoten of buren waren. In januari 2020 wordt het tijdelijk lichtmonument onthuld in 170 gemeenten waar de vervolging van Joden, Roma en Sinti heeft plaatsgevonden. Het monument is een eenmalige tijdelijke aanvulling op de bestaande oorlogs- en Holocaustmonumenten, in het kader van 75 jaar vrijheid.

Levenslicht in het hele land

Donderdagavond 16 januari is het monument met een diameter van 20 meter bestaande uit 104.000 lichtgevende herdenkingsstenen –gelijk aan het aantal slachtoffers uit Nederland- eenmalig gepresenteerd in de Stieltjesstraat / Eva Cohen-Hartogkade aan de Maas in Rotterdam. Hierna zijn de stenen verdeeld over de 171 deelnemende gemeenten, die het vanaf 22 januari tonen in hun gemeente. 

        

Foto's: Meijel24

PeelenMaasNet.nl maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae