logo PeelenMaasNet.nl

Nieuws

Heemkundevereniging Helden start Aezel-projek

Sinds kort wordt er bij de Heemkundevereniging Helden bijgedragen aan het Aezel-Projek, een project van het Limburgs Genealogisch en Geschiedkundig Informatiecentrum.

In het project wordt getracht aan de hand van de oude kadasterkaarten uit 1842 gegevens van eigenaren (en bewoners) van woningen in het verleden te koppelen aan de gegevens uit de Doop-/ Trouw- en Begraafregisters. Daartoe zijn de kadasterkaarten opnieuw digitaal getekend en dienen alle data uit de registers van de gemeenten handmatig overgebracht te worden in een database. De werkgroep kan nog de nodige ondersteuning gebruiken. Vindt u het leuk om gegevens uit deze registers over te zetten in de database en daarmee een bijdrage te leveren aan het digitaal toegankelijk maken van deze informatie, neem dan contact op met Rob van 't Padje (rvtpadje@gmail.com). Hij zal u nader kunnen informeren en uw enthousiasme aanwakkeren! De werkzaamheden kunnen overigens ook thuis plaatsvinden en op de momenten die u het beste passen.

PeelenMaasNet.nl maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae