logo PeelenMaasNet.nl

Nieuws

Gemeente en PeelenMaasNet: Erfgoed Hotspot

De gemeente Peel en Maas gaat samen met de stichting PeelenMaasNet een Erfgoed Hotspot samenstellen en publiceren.

In de monitor staan  belangrijke gebeurtenissen in of over de gemeente Peel en Maas vanaf de oprichting van de gemeente Peel en Maas in 2010. Met deze lijst wordt informatie permanent bewaard. Naast de reguliere overheidsinformatie moet elke gemeente vanaf 2017 een hotspotmonitor op te stellen. In de Hotspotmonitor staan gebeurtenissen die in de collectieve herinnering van de inwoners een belangrijke plek innemen. De monitor verzamelt, archiveert en maakt de beschikbare informatie toegankelijk. In de monitor zijn gebeurtenissen opgenomen die bijvoorbeeld maatschappelijke beroering veroorzaakten, veel aandacht kregen in de media of waarbij debat ontstond over de positie van de gemeente als overheid. Voorbeelden van hotspots zijn de reconstructie van Kasteel de Keverberg, 5 maal Beringe 2019, viering 800 jaar Baarlo en 75 jaar bevrijding.

De gemeente Peel en Maas  heeft de werkgroep collecties van de stichting PeelenMaasNet belast met de advisering omtrent de op te nemen hotspots die door het breed erfgoedoverleg/ Erfgoed Platform zijn ingediend. De monitor zal elk jaar met nieuwe gebeurtenissen worden aangevuld en de bestaande selectie zal daarmee worden verbeterd.

Het advies bevat een aanbeveling over wel of niet opnemen, het kader en een inschatting van de benodigde middelen. PeelenMaasNet is het digitale geheugen van de gemeente en heeft veel ervaring bij het archiveren en beschikbaar maken van historisch materiaal.  De werkgroep doet  uitgebreid onderzoek in verschillende bronnen. Daarnaast is elke gebeurtenis getoetst op verschillende criteria en de relatie tot de werkingssfeer van de gemeente Peel en Maas. Het college van burgemeester en wethouders stelt de hotspotmonitor definitief vast.

PeelenMaasNet.nl maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae