logo PeelenMaasNet.nl

Nieuws

Erfgoedplatform Peel en Maas opgericht

Tijdens het Breed Erfgoedoverleg op donderdag 31 oktober 2019 van de gemeente Peel en Maas is het Erfgoedplatform Peel en Maas opgericht. 

Dit erfgoedplatform beoogt de samenwerking tussen alle erfgoedorganisaties in de gemeente te stimuleren, kennis met elkaar te delen en specifieke expertise aan elkaar beschikbaar te stellen. Het platform is in verenigingsvorm opgezet en legt daarmee de zeggenschap volledig bij de leden. Het erfgoedplatform ziet vele mogelijkheden tot samenwerking die uiteindelijk ook kostenbesparend kunnen zijn. Doel van deze samenwerking is ook het erfgoed binnen de gemeente een grotere bekendheid te geven en er voor te zorgen dat het erfgoed voor de toekomst bewaard en toegankelijk blijft. Tijdens de oprichtingsbijeenkomst waren ruim 40 belangstellenden aanwezig. Men was duidelijk enthousiast over het nieuwe erfgoedplatform, want bijna de helft van de aanwezigen heeft meteen de intentie uitgesproken lid te  willen worden van het platform. Wethouder Wim Hermans was de eerste die de intentieverklaring namens de gemeente Peel en Maas ondertekende. De initiatiefnemers zijn Peter Peeters, Jac Willekens, Frans Rovers en Peter Joosten. De komende tijd zullen alle erfgoedorganisaties uitgenodigd worden lid te worden van deze spiksplinternieuwe koepelorganisatie. De eerste algemene ledenvergadering van de nieuwe vereniging is gepland op dinsdag 28 januari 2020.

 

PeelenMaasNet.nl maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae