logo PeelenMaasNet.nl

Nieuws

Boek over 800 jaar Baarlo

Het is 800 jaar geleden, dat Baarlo, voor zover bekend, voor het eerst in een schriftelijke bron dateert van oktober 1219 werd genoemd. De Historische Werkgroep de Borcht presenteert op zondag 20 oktober 

het boek over deze voor Baarlo belangrijke gebeurtenis en de periode daarna.

Piet Schinck Is er in geslaagd de eerste eeuwen van de buurtschap Baerle en het ontstaan van het kerspel Baarlo uitvoerig en diepgravend te beschrijven. Er wordt aangegeven, welke huizen er bestonden, wie de bewoners waren en vooral in welke verhouding ze tot elkaar stonden. De toenmalige bewoners waren erfelijk gebruiksgerechtigden van grond en landerijen en degenen die de grond daadwerkelijk bebouwden. De verhoudingen en zaken die te maken hebben met het bezit, het gebruiksrecht en de uiteindelijke bewerking (het bouwen) van de gronden zijn uitvoerig onderzocht en in kaart gebracht. De onderlinge regels op het gebied van de verplichtingen en de te betalen thijns komen uitvoerig aan de orde. Eén hoofdstuk beschrijft de geschiedenis van buurtschap naar de status van kerspel in 1402.

De studie van Piet Schinck beschrijft de periode van 1219 tot 1402. Het gehele boek is voorzien van uitgebreide noten en bronvermeldingen en is rijk geïllustreerd. De omvang is 144 pagina’s

Meer info

PeelenMaasNet.nl maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae