logo PeelenMaasNet.nl

Nieuws

Digitalisering erfgoed

Tijdens de provinciale bijeenkomst over Limburgs digitaal erfgoed

op 6 december werd een brief gepresenteerd met aanbevelingen die hopelijk bijdragen aan een duurzame en realistische provinciale digitaliseringsagenda. De brief werd door de commissie aangeboden aan Limburgse organisaties die aan erfgoedbehoud doen en aan Gedeputeerde en Provinciale Staten van de Provincie Limburg,
 
Voor organisaties uit de erfgoedsector ligt een dubbele uitdaging: ten eerste een zo groot en divers mogelijk publiek bereiken. Erfgoedorganisaties realiseren zich dat digitale toepassingen daarvoor noodzakelijk zijn. En ten tweede heeft de erfgoedsector als geheel een verantwoordelijkheid in conserveren van vele typen collecties en ook daarvoor zijn digitale toepassingen noodzakelijk.

Brief adviescommissie

PeelenMaasNet.nl maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae