Constructief erfgoedoverleg tussen inwoners en gemeente in Meijel

Constructief erfgoedoverleg tussen inwoners en gemeente in Meijel

 

Op 13 maart  presenteerden Het Dorpsoverleg Meijel en de gemeente Peel en Maas samen de erfgoedinventarisatie tot nu toe en een geven een doorkijk op het vervolg.

Helaas hebben de publicaties en uitnodigingen aan Medelo en KBO niet geleid tot een hoge opkomst. 14 personen kon Voorzitter  Joost Stemkens van het Dorpsoverleg verwelkomen.

Historisch Peelgeluk was het thema.

Wat verstaan we daaronder was de eerste vraag?

Is dat het Ommetje Kunst)E(rfgoed)N(atuur) Meijel of zijn dat de rijksmonumenten van Meijel of de Kruisen en Kapellen of zijn dat oude gebouwen in Meijel of bepaalde straatbeelden en landschapselementen of moeten wij ook denken aan de kunst in de openbare ruimte. Zeker is wel dat elk Historisch Peelgeluk zijn eigen verhaal kent.


Historisch Peelgeluk bewaren voor de toekomst en is er al een inventarisatie voor Meijel?

Jazeker was het antwoord met gelijktijdig een oproep naar de aanwezigen van denk mee, praat mee  Doe mee Meijel!!!Daar werd gehoor aan gegeven nadat Jill Janssen van de Gemeente Peel en Maas en Silvia Pellemeans architectuurhistorica en erfgoedspecialist van ANNO uitleg hadden geven over de inventarisatie tot nu toe en de criteria welke daarbij zijn gehanteerd.

Inventarisatie tot nu toe.

De inventarisatie van aanwezige informatie bij gemeente, heemkundeverenigingen en de Monumenten Inventarisatie Project(MIP) is afgerond. Vervolgens is de gemeente gestart met een bewonersconsulatie door middel van inloopsessies in de kernen. De daar opgehaalde informatie is samen met de inventarisatie uit de kernen opgenomen in een longlist. Op basis van: de lijsten inloopsessies, aangeleverde informatie door bewoners, Cultuurhistorische aandachtskaart, MIP-lijsten, maakt  de gemeente   een onderverdeling in   4 (waarden)categorieën op basis van onderstaande criteria:

Waarden van de objecten
Cultuurhistorische waarden

Het verhaal van het object, herinneringswaarde, bijzondere ontwikkeling.

Architectuur- en kunsthistorische waarden

Esthetische kwaliteit, bijzonder materiaalgebruik / ornamentiek, oeuvre van de architect.

Situationele en ensemble waarden

Onderdeel van een complex, samenhang met omgeving of buurpanden, historisch ruimtelijke context.

Bouwhistorische waarden

Ouderdom, aanwezigheid van oorspronkelijke constructie en bouwmaterialen.

Zeldzaamheid

 

Op basis van de punten wordt het erfgoed ingedeeld in de volgende categorieën:

  • Buiten categorie bijzondere objecten
  • Karakteristiek bouwwerk
  • Beeldbepalend bouwwerk
  • Beeld ondersteunend bouwwerk

 

Meedenken en Doen

Na de uitleg, koffie en cake hielden de aanwezigen zich bezig met de opgehangen inventarisatielijsten en konden zij hun opmerkingen geven en plaatsen. Opmerkingen zoals we missen de kruizen bij bijzondere objecten, Wat zijn de voor- en nadelen van een opgenomen object voor de eigenaar. Kunnen er nog objecten aan toegevoegd worden nadat de lijst definitief is. Het antwoord hier op is ja. Zijn de lijsten openbaar. Nee het is nog een concept. Nadat de kaderstelling definitief is worden ze openbaar. Ook gaat men nog met de eigenaren in gesprek om uit te leggen wat een en ander gaat betekenen.

Het mee blijven denken kan altijd nog via de link:

Erfgoed in Peel en Maas | Doe mee Peel en Maas

 

Nadere info: natuur-recreatie@dorpsoverlegmeijel.nl