logo PeelenMaasNet.nl

Over PeelenMaasnet.nl

PeelenMaasNet is een erfgoednet met historisch beeldmateriaal, vooral foto’s, van de regio Peel en Maas en is een initiatief van verschillende verenigingen uit de gemeente. Het is een samenwerkingsverband tussen verschillende archieven, heemkundeverenigingen en culturele organisaties.
PeelenMaasnet.nl is het digitale gezicht van het cultureel erfgoed binnen het grondgebied van de gemeente Peel en Maas. Op PeelenMaasnet.nl vindt u cultuur historistische foto's en documenten. Deze zijn door de deelnemende organisaties verzameld, gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt.

Vrijwilligers verzorgen het digitaliseren en ontsluiten van de vele objecten die verschillende organisaties en personen in hun bezit hebben. Organisaties en individuele gebruikers kunnen gebruik maken van deze faciliteiten om hun collecties toegankelijk te maken voor het grote publiek.

De stichting PeelenMaasnet beheert de database en de website waarin het culturele erfgoed ligt opgeslagen en toegankelijk is gemaakt. 

PeelenMaasNet.nl maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae