logo PeelenMaasNet.nl

Nieuws

RHCL Nieuws

Toekomst voor erfgoed, Netwerkdag Oorlogsbronnen, Limburgse oorlogsbronnen

Toekomst voor erfgoed

Het rijke Limburgs erfgoed verdient grotere zichtbaarheid en meer publieksbereik, zo stelt de Provincie Limburg in haar beleidskader en uitvoeringsprogramma ‘Toekomst voor erfgoed!’. Verdieping van de samenwerking tussen erfgoedinstellingen moet hieraan bijdragen. Het afgelopen half jaar heeft kwartiermaker Ard van der Tuuk vele gesprekken gevoerd met organisaties die actief zijn binnen het erfgoedveld om te onderzoeken hoe deze samenwerking gestalte zou kunnen krijgen. In zijn eindrapportage heeft Van der Tuuk een intentieovereenkomst opgenomen waarin de Provincie Limburg en deze organisaties afspreken de nagestreefde doelen gezamenlijk te realiseren. Daarbij hoort ook een nadere uitwerking van de manier waarop erfgoedinstellingen zich zullen verenigen. De ondertekening van de intentieovereenkomst vond plaats op donderdag 23 november jl. in de kapel van de Paterskerk te Weert door gedeputeerde Ger Koopmans van Cultuur en vertegenwoordigers van diverse Limburgse erfgoedinstellingen. Hierbij gaf gedeputeerde Koopmans een korte toelichting, evenals Marleen Gresnigt-Raemaekers, voorzitter van het Erfgoedplatform Limburg. Ger Koopmans: “We slaan nu gezamenlijk de handen in elkaar. Dit moment markeert een belangrijke eerste stap naar structurele samenwerking binnen het Limburgse erfgoedveld.”

Netwerkdag Oorlogsbronnen

Tijdens de Netwerkdag Oorlogsbronnen 2017, op 16 november bij de Tolhuistuin in Amsterdam, verdiepte men zich in het thema 'digitalisering' bij erfgoedinstellingen. Want bijna elke erfgoedinstelling houdt zich daar tegenwoordig wel mee bezig. Tijdens de netwerkdag werd ingegaan op vragen over digitaliseren, verrijken, koppelen en het delen van bronnen. Onder anderen de programmamanager van Netwerk Oorlogsbronnen gaf een kijkje achter de schermen in eigen keuken. Hoe verliep bijvoorbeeld de realisatie van het collectie-portaal van Oorlogsbronnen en hoe gaat de organisatie om met het verzamelen van digitale bronnen, het koppelen en het delen? Alle presentaties van de dag zijn hier terug te vinden. Collega Ruud Straatman was aanwezig.

Limburgse Oorlogsbronnen

Zoals al aangekondigd in de vorige nieuwsbrief, gaat ook het RHCL aan de slag met oorlogsbronnen; specifiek met Limburgse oorlogsbronnen uit de Tweede Wereldoorlog. Tweede Wereldoorlog-connaisseur, Fred Cammaert, snuffelt momenteel naarstig in de archieven op zoek naar unieke Limburgse oorlogsdocumentatie. Zo kwam al een en ander uit de dozen van het archief Gemeentepolitie Maastricht naar boven. Het betreft bronnen van de politieke recherche en de bijzondere rechtspleging. Interessant zijn bijvoorbeeld stukken over de vermeende wijnleveringen van de N.V. Polis & Ryckelen en de N.V. Vereenigde Wijnkooperijen, Maastricht, in de oorlog aan de Duitsers. Bij het aan het licht brengen van dergelijke Limburgse oorlogsbronnen, focust Fred Cammaert zich vooral op de inhoud; die moet een krachtig verhaal vertellen. Hiermee hoopt de werkgroep Limburgse Oorlogsbronnen, waarvan Fred ook deel uit maakt, subsidie te winnen bij diverse partijen, zodat men snel aan de slag kan met het project. Het doel van het project is ontsluiting van interessante Limburgse Oorlogsbronnen, op optimale wijze. Dit zal onder andere gebeuren door de bronnen digitaal te ontsluiten via een eigen website Limburgse Oorlogsbronnen, en ze daarnaast toegankelijk te maken via archieven.nl en het portaal van Netwerk Oorlogsbronnen.

PeelenMaasNet.nl maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae