logo PeelenMaasNet.nl

Nieuws

Oude kranten digitaal raadpleegbaar in PeelenMaasNet

Het digitale geheugen PeelenMaasNet is begonnen met het online zetten

van oude weekkranten uit de voormalige gemeenten Helden, Maasbree, Kessel en Meijel.


Het complete ingebonden krantenarchief van A&C Media (voorheen de
Gouden Leeuw Uitgeverij) werd vorig jaar  overgedragen aan de
Heemkundevereniging Helden. Met de aanschaf van een speciale
krantenviewer worden de weekbladen Midden Limburg ('t Heljes blèdje),
Op d'n Baum en het Weekbericht voor Meijel ( Mééls krentje) dit jaar gedigitaliseerd en
geplaatst op de website van PeelenMaasNet. De eerste exemplaren die te
raadplegen zijn de weekkrant Midden Limburg die in 1929 en 1940/1941
zijn verschenen.

Zoek in de kranten

PeelenMaasNet.nl maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae